VFA suvažiavimas

PRANEŠIMAS APIE XVII-jį VETERINARIJOS FARMACIJOS ASOCIACIJOS

ATASKAITINĮ SUVAŽIAVIMĄ

Gerbiami Veterinarijos farmacijos asociacijos nariai, mieli kolegos,

                     

Veterinarijos farmacijos asociacijos valdybos posėdyje nutarta mūsų XVIII-jį

Asociacijos ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą pravesti  2022 metų balandžio mėn. 8d. 10 val.

Kaune, Veterinarijos akademijos II-oje auditorijoje.

Bus įteikiami 4 val. kvalifikacijos kėlimo sertifikatai.

Dienotvarkė šiuo metu yra tikslinama, todėl apie ją informuosiu vėliau.

 

Iki malonaus susitikimo!

 

Pagarbiai

Jurūnas Jonas Jablonskas

Prezidentas

 

 

 

Tel.+37069836784

www.vfa.lt