VFA Prezidento sveikinimas

  

 

Mieli Kolegos!

Sveikinu visus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis!

Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems sveikatos , šviesios nuotaikos ir visų Jūsų norų išsipildymo.

Su artėjančiais Naujaisiais 2022 metais!

Tebūna jie mums visiems geresni.

 

Pagarbiai

Jurūnas Jonas Jablonskas

VFA Prezidentas