PRANEŠIMAS

 

VETERINARIJOS FARMACIJOS ASOCIACIJOS

ATASKAITINIS SUVAŽIAVIMAS

Veterinarijos farmacijos asociacijos XIII-asis ataskaitinis suvažiavimas vyks 2016 metų balandžio mėn. 29d. SMU Veterinarijos akademijos "Žalčio" salėje. Suvažiavimo metu asociacija organizuoja 6 valandų seminarą.

Seminaras tik asociacijos nariams!


Visus dalyvausiančius suvažiavime prašau registruotis pas Jūsų zonos atsakingus valdybos narius.
Valdybos narių sąrašas ir tel. yra puslapyje skyriuje Vadovybė.

Suvažiavimo dienotvarkė:

09.00 – 9.30     Suvažiavimo dalyvių registracija.
9.30                 Suvažiavimo atidarymas.
9.40                 Naujų narių  priėmimas.
9.50                 Svečių žodis
10.00               VFA prezidento ataskaita už 2014m.
10.20               VFA Garbės teismo ataskaita.
10.25               VFA Revizijos komisijos ataskaita.
10.35 – 11.00  Diskusijos
11.00 -  18.00  Seminaras


Prezidentas
Jurūnas Jonas Jablonskas

              

        Veterinarijos Farmacijos Asociacijos kvalifikacijos kėlimo seminaras
                                     LSMU Veterinarijos "Žalčio" salėje

                                                        PROGRAMA
                                                         2016 04 29

11:00-11:45    Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo 

                        paketimai . VMVT Direktoriaus pavaduotojas - V.Paulauskas.

11:50-12:35     Naujos KRKA kompanijos antiparazitinės medžiagos, skirtos

                         smulkiems gyvūnams. UAB KRKA Lietuva atstovas - L.Domeika.

12:40-12:55     Pertrauka.

12:55-13:40     Atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas ir jo svarba.
                         UAB "Oriola Vilnius" A.Januskauskas.

13:45-14:20     Veterinarinių preparatų naudojimo ypatumai ekologiniuose ūkiuose.
                         UAB "Oriola Vilnius" A.Januskauskas.

14:20-14:35     Pertrauka.

14:35-15:20     Priešuždegiminių, širdies nepakankamumui skirtų vaistų naudojimas.
                         AB "Kauno grūdai"  A.Grigonis.

15:20-15:30     Klausimai ir diskusijos.


Dalyviai, išklausę seminarą, gaus 6 akademinių valandų

VFA patvirtintus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.