Pranešimas

PRANEŠIMAS

APIE XIII-TĄJĮ VETERINARIJOS FARMACIJOS ASOCIACIJOS ATASKAITINĮ SUVAŽIAVIMĄ

 

Gerbiami Veterinarijos farmacijos asociacijos nariai, mieli kolegos,

Nuoširdžiai sveikinu Asociacijos XIII-tojo ataskaitinio suvažiavimo  proga, linkiu visiems mums kuo geriausios kloties darbuose, asmeniniame gyvenime, visuose Jūsų sumanymuose!

 

Veterinarijos farmacijos asociacijos XIII-as ataskaitinis suvažiavimas įvyks 2016 metų balandžio mėn. 29d. (penktadienį) 9 val. SMU Veterinarijos akademijos II – oje auditorijoje.

Suvažiavimo metu asociacija organizuoja 6 valandų seminarą. Temas skelbsime vėliau. Seminaras tik asociacijos nariams!

Visus dalyvausiančius suvažiavime prašau registruotis pas Jūsų zonos atsakingus Valdybos narius. Valdybos narių sąrašas ir tel. yra puslapyje skyriuje Vadovybė.

 

Pagarbiai

Jurūnas Jonas Jablonskas

Prezidentas