Sveikinimas

Gerbiami Veterinarijos farmacijos asociacijos nariai, mieli kolegos.

 

Veterinarijos farmacijos asociacijos Steigiamasis suvažiavimas įvyko 2000 m. kovo 17 d.  Lietuvos Veterinarijos Akademijoje, Kaune.

Į asocijuotą struktūrą susibūrė aktyviausi veterinarijos gydytojai, vet. felčeriai ir farmacijos specialistai, dirbantys veterinarijos farmacijos srityje. Pagrindinis visų noras buvo suburti Lietuvos veterinarijos farmacijos specialistus bendravimui ir bendradarbiavimui, patirties sklaidai. Asociacijos tikslas buvo ir išliko saugoti ir ginti savo veiklos sritį, vykdyti mokymus, bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių veterinarijos farmacijos specialistais, sudaryti sąlygas asociacijos narių kūrybinei veiklai, dalykiniam tobulėjimui, organizuoti švietėjišką veiklą, skleisti asociacijos narių patirtį, integruoti pažangias technologijas ir mokslo pasiekimus bei dalyvauti ir rengti įvairius projektus, susijusius su veterinarijos farmacijos veikla.

Šie tikslai ir siekiai aktualūs ir šiandien. Asocijacija turi dirbti dar aktyviau ir stipriau mūsų visų labui.

 

Nuoširdžiai sveikinu Jus Veterinarijos farmacijos asociacijos 15-tojo gimtadienio proga, linkiu visiems kuo geriausios kloties darbuose, visuose Jūsų sumanymuose, asmeniniame gyvenime!

 

Pagarbiai,

VFA prezidentas

Jurūnas Jonas Jablonskas