Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

 

Lietuvos Valstybės Tarybos nariai, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai. 
Iš kairės į dešinę: s
ėdi 

Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona,Kazimieras Steponas Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius;

stovi 

Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis.Nepriklausomybės Aktas

 

 

Gerbiami asociacijos nariai!

Sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo, vasario 16 –tosios Dienos proga.

Linkiu visiems stiprybės,kantrybės statant savo Nepriklausomos Valstybės Rūmą!

Neužmirškime praeities.

Tik puoselėdami atmintį, ant garbingų Tėvynės praeities šaknų, užauginsime didingą Lietuvos ąžuolą!

 

Geros kloties mums visiems.

 

Pagarbiai

Jurūnas Jonas Jablonskas

VFA asociacijos prezidentas