Mokymai

 

Gerbiami veterinarijos farmacijos asociacijos nariai, veterinarinių vaistinių, veterinarijos farmacijos firmų darbuotojai,veterinaijos inspektoriai ir privatūs veterinarijos gydytojai!


 Štai ir baigėsi Veterinarijos farmacijos asociacijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bendrai organizuotas seminarų ciklas. Seminarai, klausytojų patogumui , buvo organizuoti Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje. Vyko jie VMVT patalpose, o Kaune tradiciškai Veterinarijos akademijoje. Kaip jau matėte iš skelbtos darbotvarkės seminarai vyko visą dieną ir klausytojai gavo 8 valandų sertifikatus. Seminarai buvo nemokami ir asociacija dalyvius vaišino kava ir sumuštiniais. Išsamius pranešimus skaitė farmakologai prof.A.Matusevičius ir doc. G.Daunoras apie vaistinių medžiagų ir vaistų suderi namumą bei žmonėms skirtų vaistų naudojimą veterinarijoje. Valstybinės maist ir veterinarijos tarnybos  vyriausiasis gydytojas inspektorius Sigitas Siriukaitis išsamiai apžvelgė veterinarinę farmaciją reglamentuojančius teisės aktus, naujausius pasiketimus juose. Papsakojo apie tarnybos vykdomą veterinarinių vaistų kontrolę didmeninėse firmose, veterinarijos vaistinėse, pas privacius veterinarijos gydytojus bei gyvūnų augintojus. Nurodė pažeidimus, priimtas poveikio priemones bei numatomus veiksmus padėčiai veterinarinių vaistų prekybos bei naudojimo srityse.
 Įdomius bei išsamius pranešimus apie Veterinarinių vaistų registraciją, Registrą ir registruotus naujai veterinarinius vaistus bei farmakologinio budrumo aktualijas pateikė Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarinių vaistų ir biocidų skyriaus vedėjas Arūnas Kaučikas ir šio skyriaus  vyriausioji veterinarijos gydytoja Rasa Judickienė.
 Seminaruose dalyvavę 222 klausytojai prelegentasms uždavvė jiem rūpimus klausimus ir gavo į juos išsamius atsakymus. Klausytojai gerai įvertino seminarų tematiką ir jos pateikmą ir išreiškė npageidavimą ir ateityje sulaukti tokių renginių.
 Veterinarjos farmacijos asociacija sutarė su Valstybinės maisto ir veterinarijos darbuotojais, kad tokio pobūdžio bendri seminarai taps tradiciniais. Veterinarijos farmacijos asociacija į šiuos seminarus kviecia visus veterinarijos gydytojus nepriklausomai nuo jų vykdomos veiklos, žinoma pirmiausiai užsiimančius veterinarine farmacine veikla.
 Nuoširdžiausia padėka  valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovybei bei darbuotojams prisidėjusiems organizuojant šiuos seminarus, seminarų prelegentams ir dalyviams.

Veterinarijos farmacijos asociacijos
Prezidentas
Jurūnas Jonas Jablonskas