Lietuvos Valstybės atkūrimo, vasario 16 –tosios Dienos proga.

"Kartais atrodo, kad apie savo gyvenimą neturiu ko papasakot.

Bet galiu tarti ir tuo didžiuojuosi, ir laikau aukščiausia savo garbe ir Viešpaties

malone: gimiau kilnioje ir garbingoje tautoje (...), kuri eina iš amžių į amžius."
(Iš Antano Vaičiulaičio laiško Viliui Gužauskui, 1989m.)


Gerbiami asociacijos nariai!
Sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo, vasario 16 –tosios Dienos proga.
Turime laisvę, savo tautos kultūrą, istoriją, papročius, gražiausią ir seniausią

kalbą pasaulyje. Tik puoselėdami atmintį, ant garbingų Tėvynės praeities šaknų,

užauginsime didingą Lietuvos ąžuolą!
 
Geros kloties mums visiems.
 
Pagarbiai
Jurūnas Jonas Jablonskas
VFA asociacijos prezidentas